Over de praktijk

Kwaliteitseisen

Alle GGZ-instellingen en vrijgevestigde GGZ-praktijken die binnen de Zorgverzekeringswet vallen, zijn vanaf 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het doel hiervan is cliënten inzicht te bieden in de kwaliteit van de praktijk en de wijze waarop het behandeltraject wordt vormgegeven. Het statuut biedt een garantie dat de praktijk voldoet aan de minimale eisen die zijn gesteld door de overheid.

Bekijk hier het Kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Klein Lankhorst.

praktijk psychologen Zijlweg Haarlem

Beroepscode

Binnen de praktijk wordt gewerkt conform de richtlijnen van de beroepsvereniging, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Voor meer informatie over privacy en de ethische beroepscode kunt u terecht op de website van de LVVP (https://lvvp.info).

Klachtenregeling

Indien er klachten zijn, wordt u uitgenodigd deze eerst met mij te bespreken. Zo goed mogelijk zal ik hier ruimte voor maken en aandacht aan schenken. Mocht de klacht hierna toch blijven bestaan, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging de LVVP.

Crisis

De praktijk is bereikbaar binnen kantooruren. Mocht zich er een onvoorziene crisis voordoen, dan kunt u zich het beste wenden tot de huisarts. Indien nodig kan de huisarts u doorverwijzen naar de crisisdienst. 

Overige praktijkgegevens

KVK: 71972102

AGB-code hulpverlener: 94104471

AGB-code praktijk: 94065028

Scroll naar top